Hoàng Thị Mai Hiên

Tư vấn / Đánh giá viên

Cô Hoàng Thị Mai Hiên là chuyên viên tư vấn của chúng tôi làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Cô phụ trách thực hiện các cuộc đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và hệ thống quản lý cho các khách hàng tại các nhà máy ở Việt Nam.

Mai Hiên gia nhập OneStep năm 2019, trước đó cô từng là nhân viên CSR cho Hi-Tex Vietnam Co., Ltd và Giám sát CSR tại Choi & Shin’s Vina Co., Ltd. Cô là đánh giá viên được phê chuẩn bởi Under Armour (UA), Fair Labor Association (FLA) và các khách hàng khác.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Cô có kiến thức sâu rộng về nhân quyền, các quy định về an toàn lao động, môi trường và của Việt Nam và tài chính.

Cô đã tham gia một số khóa đào tạo về An toàn vệ sinh lao động ISO 14001, OHSAS 18001; Hệ thống quản lý ISO 9001, LEAN. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Học viện Tài chính – Hà Nội vào năm 2016.