Ngô Thị Ngọc Kim Ngân

Kế toán

Ngô Thị Ngọc Kim Ngân là kế toán của chúng tôi làm việc tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Cô có trách nhiệm hỗ trợ Kế toán trưởng kiểm tra sổ sách kế toán, đối chiếu giao dịch, theo dõi kế toán phải trả / phải thu.

Kim Ngân gia nhập OneStep vào năm 2019. Cô đã có 4 tháng kinh nghiệm thực tập tại công ty R-Star.

Trình độ chuyên môn

Kim Ngân tốt nghiệp Cử nhân Đại học Văn Lang năm 2019 chuyên ngành Kế toán & Tài chính.