Chuyển tới nội dung

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Chuyên viên Hành chính

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo là chuyên viên hành chính và trợ lý chuyên môn của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cô thực hiện việc liên hệ tư vấn đánh giá về CSR và luật lao động tại Việt Nam.

Thanh Thảo tham gia OneStep vào tháng 4 năm 2022. Trước đó, cô có thời gian là nhân viên hành chính tại Công ty Upgain Việt Nam.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tiếng Anh thương mại của Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.