Võ Thị Điệp

Kế toán trưởng / Phụ trách pháp chế

Cô Võ Thị Điệp là kế toán trưởng của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng là phụ trách pháp chế của công ty. Điệp là người phụ trách liên lạc với các khách hàng của công ty tại Việt Nam, Đông Nam Á, Châu Âu, Mỹ và các nước khác. Điệp cũng là người phụ trách lên kế hoạch và đặt lịch đánh giá, tư vấn, đào tạo của công ty. Điệp gia nhập OneStep vào tháng 3 năm 2014 sau 3 năm làm việc tại công ty Tư vấn và Đầu tư Việt Luật.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Điệp tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Kiểm toán tại đại học Tôn Đức Thắng năm 2011. Ngoài ra, Điệp còn có bằng Cử nhân Luật tại đại học Luật Tp Hồ Chí Minh.