Chuyển tới nội dung

18 năm - Một chặng đường “OneStep”

Thành lập vào tháng 3/2005 với tiêu chí cùng đồng hành và hỗ trợ các nhãn hàng, doanh nghiệp về tuân thủ, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững với tầm nhìn chiến lược của người sáng lập – Mr. Nguyễn Châu Á. OneStep kỷ niệm 18 năm thành lập với những mục tiêu mới, chiến lược mới nhằm tiếp tục mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tốt nhất, hướng đến một tương lai xanh và bền vững.

Người sáng lập – Ông Nguyễn Châu Á cùng Ban lãnh đạo OneStep

Các thành viên OneStep