Cập nhật luật

Danh mục máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Danh mục máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ Danh mục máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Kể từ ngày 1/3/ 2020, Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH về Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm… Đọc tiếp »Danh mục máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Gỡ vướng mắc đóng BHYT với LĐ người nước ngoài tại Tp. HCM

Gỡ vướng mắc đóng BHYT đối với lao động là người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh Gỡ vướng mắc đóng BHYT đối với lao động là người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh. BHXH TP.HCM vừa có Công văn 288/BHXH-QLT về việc… Đọc tiếp »Gỡ vướng mắc đóng BHYT với LĐ người nước ngoài tại Tp. HCM

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng Bảo Hiểm XH

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020,… Đọc tiếp »Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng Bảo Hiểm XH

Tổ chức, cá nhân gây ONMT phải lập phương án xử lý, phục hồi

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường Đây là quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định… Đọc tiếp »Tổ chức, cá nhân gây ONMT phải lập phương án xử lý, phục hồi