Giới thiệu

THÔNG TIN CÔNG TY

OneStep Viet Co., Limited (OneStep) là Công ty cung cấp dịch vụ đánh giá về Trách Nhiệm Xã Hội (CSR) và An Ninh (C-TPAT), xây dựng năng lực cho doanh nghiệp với văn phòng chính tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

OneStep cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện và đánh giá cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, cơ quan chính phủ và các cơ quan phi chính phủ như ILO, FLA, VCCI, ADIDAS, IKEA, NIKE, LEVI’S, UNDER ARMOUR, HBI, CTI, HADDAD, SUMERA, BSCI…

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Here is why our company is different
 • [2020]: CSR Consulting project for 2 factories based on Nike, Adidas and FLA requirements
 • [2020]: CSR Internal audit and advisory for 2 factories based on Adidas requirements
 • [2020]: New Balance Hotline Project - 2020
 • [2020]: Virtual (online) audit project for American Eagle Outfitters (AEO)
 • [2019]: CSR Consulting project for 3 factories based on New Balance requirements and FLA requirements
 • [2019]: Project of ensuring living wage for Fair Wage Net Work and H&M
 • [2019]: CSR internal audit and advisory for 7 factories based on Nike, Adidas, Smathers and Brandson requirements
 • [2019]: Audit skills training for H&M Team
 • [2019]: New Balance Hotline Project – 2019
 • [2018]: CSR Consulting project for 2 furniture factories based on IKEA requirements
 • [2018]: CSR Consulting project for 2 factories based on New Balance requirements
 • [2018]: Project of ensuring living wage for Fair Wage Net Work and H&M
 • [2018]: New Balance Hotline Project – 2018
 • [2017 - 2018]: Wages Survey Project for Fair Wage Net Work and H&M
 • [2017]: New Balance Hotline Project – 2017
 • [2017]: CSR Consulting project for 2 furniture factories based on IKEA requirements
 • [2017]: CSR Consulting project for one factory based on BSCI requirements
 • [2016]: CSR Consulting project for one equipment factory based on IKEA requirements
 • [2016]: Wages Survey Project for Fair Wage Net Work and H&M
 • [2016]: VCCI: Workplaces dialogue Vietnam Project
 • [2015]: Wages Survey Project for Fair Wage Net Work and H&M
 • [2014 - 2015] CSR Consulting for 9 factories based on FLA & Under Armour in 2014 & 2015 years
 • [2014] CSR Consulting for Bu YiFang Palma Việt Nam Co., Ltd based on adidas Standard
 • [2014] C-TPAT Training for Neobags Vietnam Co., Ltd
 • [2014] C-TPAT Consulting for Foodtech Joint Stock Company in February 2014
 • [2013] CSR Consulting for A Au Shoes Co., Ltd based on FLA benchmark in November 2013
 • [2013] C-TPAT Consulting for Viet Vuong Co., Ltd in July 2013
 • [2013] CSR Consulting for Chinh Viet Ltd (Kernel VietNam) based on ETI Code in November 2013
 • [2013] Vietnam Labor Law Training for Aurora Footwear Industry Co., Ltd (Vietnam)
 • [2010] CSR Strategy and Stakeholder engagement for Heineken, Tigers (VBL)
 • [2010] FLA Scope Worker’s Survey: Accredited as Scope Survey Service Provider
 • [2010] BSCI Training Workshop: Accredited as Capacity Trainer
 • [2010] Workers Training Program (ETI code & Vietnam Labor Law) for M&S suppliers
 • [2010] Developing Vietnam Labor Law Guidebook in Garment Industry for Better Work Vietnam
 • [2007] Tetra Pak Vietnam: Carton Package Distribution Management Project
 • [2007] Dong A University (Korea): Corporate Social Responsibility (CSR) survey and interview at 7 garment factories Northern and Southern Vietnam 2007
 • [2006 – 2007] ILO – VCCI: Factory Improvement Program to 12 Garments factories in Ho Chi Minh and Surrounding

ĐỘI NGŨ CÔNG TY

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Giám Đốc Điều Hành
Phó Giám Đốc
Quản Lý Chuyên Môn
Tư vấn / Đánh giá viên trưởng
Tư vấn / Đánh giá viên trưởng
Tư vấn / Đánh giá viên
Tư vấn / Đánh giá viên
Tư vấn / Đánh giá viên
Kế toán trưởng / pháp chế