Onestep News

Doanh nghiệp Việt Nam tặng Mỹ 1,3 triệu khẩu trang và vật tư y tế

Doanh nghiệp Việt Nam tặng Mỹ 1,3 triệu khẩu trang và vật tư y tế Nhằm thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ đối với các nỗ lực toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19, chiều ngày 5/6, tại Phòng Thương mại và Công… Đọc tiếp »Doanh nghiệp Việt Nam tặng Mỹ 1,3 triệu khẩu trang và vật tư y tế