Brands

IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring

IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring Tập đoàn Inter IKEA, chủ sở hữu thương hiệu đồ nội thất IKEA, đã bổ nhiệm Jon Abrahamsson Ring làm Giám… Đọc tiếp »IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring

Mở của triển lãm “Levi Strauss: Lịch sử của phong cách Mỹ”

Mở của triển lãm “Levi Strauss: Lịch sử của phong cách Mỹ” Mở của triển lãm “Levi Strauss: Lịch sử của phong cách Mỹ” Bảo tàng Thái đương đại ở San Francisco tổ chức triển lãm mới mang tên “Levi Strauss: Lịch sử của phong… Đọc tiếp »Mở của triển lãm “Levi Strauss: Lịch sử của phong cách Mỹ”