Dịch vụ của chúng tôi

1 +
năm thành lập & phát triển
1 +
Khách hàng Mỹ và EU
280 +
jobs mỗi năm

VÌ SAO BẠN CHỌN ONESTEP?

Là đơn vị đánh giá, tư vấn và đào tạo uy tín trong lĩnh vực Trách Nhiệm Xã Hội (CSR), ONESTEP cung cấp những dịch vụ tin cậy cho khách hàng trong suốt hơn 15 năm thành lập và phát triển cho các khách hàng tại các quốc gia Đông Nam Á, chúng tôi hiểu nhu cầu mong đợi của bạn không chỉ là sản xuất và kinh doanh, bạn cần am hiểu và thực thi luật pháp, các quy định của khách hàng cũng như tiêu chuẩn quốc tế một cách có hiệu quả.
 
ONESTEP sẽ cùng làm việc với bạn và hệ thống quản lý của mình để đề xuất những biện pháp khắc phục, ngăn ngừa, cải thiện, xây dựng năng lực và duy trì hệ thống quản lý trong phạm vi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nhằm đạt mục tiêu cân bằng giữa sản xuất, quản trị kinh doanh và tuân thủ trách nhiệm xã hội.

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Bản tin hàng tháng – Tháng 4/2022

OneStepVietnam presents Monthly Newsletter of April 2022 COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of April 30, 2022 Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total of 10,649,809...

Bản tin hàng tháng – Tháng 3/2022

OneStepVietnam presents Monthly Newsletter of March 2022 COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of March 31,2022 Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total of 9,561,757 cases...

Bản tin hàng tháng – Tháng 2/2022

Bản tin hàng tháng OneStepVietnam – Tháng 02/2022 COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of February 28, 2022 Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total of...

Bản tin hàng tháng – Tháng 1/2022

Bản tin hàng tháng OneStepVietnam – Tháng 1/2022 COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of January 27, 2022 Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total of...

Newsletter Nov 21

Bản tin hàng tháng – Tháng 11/2021

Bản tin hàng tháng OneStepVietnam – Tháng 11/2021   COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of November 30, 2021, Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total...

Bản tin hàng tháng – Tháng 10/2021

Bản tin hàng tháng OneStepVietnam – Tháng 10/2021   COVID-19 and ECONOMIC NEWS As of October 31, 2021, Vietnam’s Ministry of Health confirmed a total...