Dịch vụ của chúng tôi

  • Audit services: CSR audit, C-TPAT audit, Brand protection audit and other required audits
  • Training: On-site and off-site training for the customers such as buyer, enterprise and organization
  • Advisory: On-site and off-site consulting, advisory on CSR, HR, Management System and C-TPAT
  • Project: Pre-audit, TNA, training and capacity building, consultation, final audit and periodical audit
  • Other Services: Training Needs Assessment, Worker Survey, Worker Hotline, Internal Audit, Off-site Audit
1
năm thành lập & phát triển
1 +
Khách hàng Mỹ và EU
280 +
jobs mỗi năm

VÌ SAO BẠN CHỌN ONESTEP?

Là đơn vị đánh giá, tư vấn và đào tạo uy tín trong lĩnh vực Trách Nhiệm Xã Hội (CSR), ONESTEP cung cấp những dịch vụ tin cậy cho khách hàng trong suốt hơn 15 năm thành lập và phát triển cho các khách hàng tại các quốc gia Đông Nam Á, chúng tôi hiểu nhu cầu mong đợi của bạn không chỉ là sản xuất và kinh doanh, bạn cần am hiểu và thực thi luật pháp, các quy định của khách hàng cũng như tiêu chuẩn quốc tế một cách có hiệu quả.
 
ONESTEP sẽ cùng làm việc với bạn và hệ thống quản lý của mình để đề xuất những biện pháp khắc phục, ngăn ngừa, cải thiện, xây dựng năng lực và duy trì hệ thống quản lý trong phạm vi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn nhằm đạt mục tiêu cân bằng giữa sản xuất, quản trị kinh doanh và tuân thủ trách nhiệm xã hội

TIN TỨC & SỰ KIỆN