Chuyển tới nội dung

Đặng Thị Ngọc Dự

Tư vấn / Đánh giá viên

Cô Đặng Thị Ngọc Dự là chuyên viên tư vấn của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cô cung cấp các dịch vụ đánh giá tư vấn về CSR và luật lao động tại Việt Nam.

Ngọc Dự tham gia OneStep năm 2018, trước đó cô có thời gian 2 năm là nhân viên CSR cho tập đoàn QMI tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô có kiến thức sâu rộng về nhân quyền, môi trường và các quy định về an toàn lao động của Việt Nam. Ngọc Dự là đánh giá viên được phê chuẩn bởi Under Armour (UA), Fair Labor Association (FLA) và các khách hàng khác.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Ngọc Dự đã tham gia một số khóa đào tạo như Luật Lao động ngành may và An toàn vệ sinh lao động của tổ chức Better Work Việt Nam, Quản lý mối nguy tại nơi làm việc và huấn luyện giảng viên của TUV Rheinland. Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Khoa học Môi trường của Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2015.