Chuyển tới nội dung

DỊCH VỤ ESG/CSR

1. ĐÁNH GIÁ

Rất nhiều các nhãn hiệu/ nhà kinh doanh lớn trên thế giới đặt hàng gia công từ các nhà sản xuất ở các nước đang phát triển. Với chiến lược này, họ mong muốn có được lợi nhuận tối đa, vì chi phí nhân công ở những nước này tương đối thấp, nhưng đồng thời họ cũng muốn các nhà sản xuất tuân thủ luật pháp địa phương và trách nhiệm xã hội đối với người lao động. Các tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn lao động và điều kiện làm việc trong nhà máy rất được quan tâm. Việc báo giới ngày càng chú ý đến điều kiện làm việc cũng như thu nhập của công nhân tại các nhà máy đã và đang làm các nhà kinh doanh lẫn các nhà sản xuất quan tâm.

OneStep là Công ty đã được SLCP (Social & Labor Convergence Program), Higg FEM và FLA (Fair Labor Association) chỉ định làm đơn vị thẩm định và đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và là đơn vị đánh giá được thẩm định của các khách hàng châu Âu, Mỹ (xem tại đây: https://onestepvietnam.com/our-customers)

Dịch vụ đánh giá bao gồm:

 • Đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội
 • Đánh giá tuân thủ C-TPAT
 • Đánh giá Hê thống quản lý nhân sự
 • Đánh giá Hệ thống kiểm soát tuân thủ 
 • Xác minh Hệ thống xã hội và lao động SLCP
 • Xác minh Higg FEM
IMG_0071
IMG_3281

2. ĐÀO TẠO

Chúng tôi cung cấp các giải pháp huấn luyện được thiết kế để đáp ứng theo yêu cầu của những vị trí của các quản lý cấp trung, cấp cao, hay các cấp quản lý và nhân viên. Tất cả các chương trình huấn luyện của chúng tôi có thể thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Chúng tôi sử dụng các phương pháp huấn luyện sát với thực tế, bao gồm những kinh nghiệm trong thực tế và các tình huống đang xảy ra trong công việc hàng ngày. Chương trình của chúng tôi luôn sôi động.

Chúng tôi thường không áp dụng nhiều về lý thuyết mà chúng tôi thường đưa hàng trăm tình huống xảy ra trong thực tế, và những sáng kiến mang lại cho chương trình sự khác biệt. Những giảng viên và công tác viên của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong các lỉnh vực chúng tôi tư vấn.

3. TƯ VẤN

Quan hệ lao động trở thành vấn đề rất quan trọng gần đây trong các doanh nghiệp sử dụng lực lượng lao động lớn, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sự khác biệt văn hóa, gây hiểu lầm trong trao đổi thông tin đẫn đến xung đột giữa quản lý và công nhân trong nhà máy.
Là công ty chuyên tư vấn các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, và giải quyết xung đột, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể giúp khách hàng xây dựng các hệ thống trao đổi thông tin và mạng tư vấn nội bộ, cải thiện quan hệ giữa quản lý và công nhân và các giải pháp khác để có thể nâng cao quan hệ lao động trong nhà máy.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Xây dựng hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội và nhân sự
 • Nâng cao quan hệ hợp tác nơi làm việc
 • Xây dựng kênh trao đổi thông tin
 • Xây dựng hệ thống xử lý khiếu nại
 • Xây dựng hệ thống tư vấn nội bộ và huấn luyện
 • Tư vấn Higg FEM, Higg FSLM (SLCP)
v
IMG_3004

4. DỊCH VỤ KHÁC

Ngoài 3 mảng chính mà OneStep đang cung cấp, chúng tôi còn cung cấp một số dịch vụ khác bao gồm:

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo
 • Khảo sát người lao động
 • Đường dây nóng người lao động
 • Đánh giá nội bộ
 • Đánh giá bên ngoài
 • Đánh giá trực tuyến