Chuyển tới nội dung

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

Điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH

Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020, các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020).

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện như sau:

NămTrưc 19951995199619971998199920002001200220032004200520062007
Mức điều chỉnh4,854,123,893,773,503,353,413,423,293,192,962,732,542,35
Năm2008200920102011201220132014201520162017201820192020 
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,141,131,101,061,031,001,00 

Ngoài ra, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được điều chỉnh như sau:

Năm2008200920102011201220132014
Mức điều chỉnh1,911,791,641,381,261,181,14
Năm201520162017201820192020 
Mức điều chỉnh1,131,101,061,031,001,00 

Nguồn: TVPL