Chuyển tới nội dung

Gỡ vướng mắc đóng BHYT đối với lao động là người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh

Gỡ vướng mắc đóng BHYT đối với lao động là người nước ngoài tại Tp. Hồ Chí Minh.

BHXH TP.HCM vừa có Công văn 288/BHXH-QLT về việc đóng BHYT đối với lao động là người nước ngoài.

Căn cứ Công văn 389/BYT-BH ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế trả lời về vướng mắc đóng BHYT cho lao động người nước ngoài, BHXH TP.HCM hướng dẫn thực hiện BHYT đối với lao động người nước ngoài như sau:

Đối tượng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng thì không thuộc đối tượng đóng BHYT.

Thời điểm giảm quá trình tham gia BHYT từ ngày 01/02/2020 trở đi. Trường hợp trong tháng 02/2020, người tham gia có thẻ BHYT, có phát sinh chi phí khám chữa bệnh thì giảm quá trình BHYT từ ngày 01/3/2020.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát và lập hồ sơ điều chỉnh quá trình tham gia BHYT cho người nước ngoài thuộc các quy định nêu trên gửi về cơ quan BHXH trước ngày 31/03/2020.

Công văn 288/BHXH-QLT được ban hành ngày 18/02/2020.

Nguồn: TVPL