Chuyển tới nội dung

HanesBrands tham gia Hội nghị thượng đỉnh bán lẻ Evercore

HanesBrands tham gia Hội nghị thượng đỉnh bán lẻ Evercore.

HanesBrands sẽ tham gia vào một phiên hỏi-đáp sẽ được phát trên web vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, từ Hội nghị Thượng đỉnh Bán lẻ & Người tiêu dùng ảo Evercore ISI. Hội nghị có thể được truy cập thông qua phần dành cho nhà đầu tư của trang web, www.Hanes.com/investors. Quyền truy cập vào tệp âm thanh được lưu trữ của phiên họp sẽ có sẵn trong một thời gian giới hạn sau hội nghị.

HanesBrands là nhà tiếp thị hàng đầu có trách nhiệm với xã hội về quần áo nội y cơ bản hàng ngày và trang phục năng động ở Châu Mỹ, Châu Âu, Úc và Châu Á – Thái Bình Dương. Công ty tiếp thị áo phông, áo lót, quần lót, đồ định hình, đồ lót, tất, hàng dệt kim và đồ năng động dưới một số thương hiệu may mặc mạnh nhất thế giới.

Nguồn: Fibre2fashion