Chuyển tới nội dung

IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring

IKEA bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới của Jon Abrahamsson Ring

Tập đoàn Inter IKEA, chủ sở hữu thương hiệu đồ nội thất IKEA, đã bổ nhiệm Jon Abrahamsson Ring làm Giám đốc điều hành mới từ ngày 1 tháng 9.

Hiện tại, ông Abrahamsson Ring là người đứng đầu bộ phận nhượng quyền của Inter IKEA. Ông đã có nhiều vị trí khác nhau tại IKEA từ năm 1998 đến 2008, và trở lại tập đoàn vào năm 2017.

Torbjorn Loof, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Inter IKEA từ năm 2013 và với nhóm các công ty tạo nên IKEA trong ba thập kỷ, đã quyết định từ chức trước đó.

Nguồn: Reuters