Chuyển tới nội dung

Nguyễn Linh Thảo

Phó giám đốc

Bà Nguyễn Linh Thảo là phó giám đốc phụ trách hành chính nhân sự của Công ty chúng tôi làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh, cô đồng thời là chuyên viên tư vấn về các dịch vụ liên quan đến giấy phép lao động, giấp phép thành lập công ty.

Bà Thảo cung cấp các dịch vụ tư vấp thành lập doanh nghiệp cho các công ty nước ngoài muốn mở văn phòng tại Việt Nam, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đồng thời giao dịch với các khách hàng của Công ty về công nợ và triển khai đánh giá, tư vấn.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Bà Thảo tham gia vào OneStep từ đầu năm 2009, Cô đã tốt nghiệp kỹ sư nông học tại đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, cô còn có chứng chỉ về chuyên viên kế toán.