Chuyển tới nội dung

OneStepVietnam chính thức trở thành đơn vị xác minh Higg FEM

OneStepVietnam (OneStep) với kinh nghiệm đánh giá và tư vấn cho các nhãn hàng hàng đầu chú trọng về môi trường và phát triển bền vững như adidas, Levi’s, Nike, Patagonia, Under Armour v.v. cùng với kinh nghiệm thực tiễn từ hơn 600 nhà máy đã và đang thực hiện dịch vụ tại Việt Nam. OneStep hiểu rõ mong muốn của nhãn hàng và doanh nghiệp trong việc thực thi Bộ Chỉ Số Môi Trường Higg FEM một cách có hiệu quả. OneStep chào mừng sự kiện này với dịch vụ xác minh Higg FEM và dịch vụ xác minh kết hợp Higg FEM/FSLM (SLCP) với chi phí hợp lý cho các doanh nghiệp và nhãn hàng có nhu cầu.

OneStepVietnam chính thức trở thành đơn vị xác minh Higg FEM (ID: 136477)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY để nhận thêm thông tin.