Chuyển tới nội dung

SLCP chứng nhận OneStep trở thành đơn vị thẩm định chính thức

SLCP chứng nhận OneStep trở thành đơn vị thẩm định chính thức

OneStep chính thức trở thành đơn vị thẩm định (verification body) chính thức của SLCP với mã số VB270655.

SLCP (Social & Labor Convergence Program) là một sáng kiến đa bên phi lợi nhuận nhằm mục đích giảm thiểu các cuộc đánh giá (kiểm toán) trong ngành may mặc và giày dép. SLCP cung cấp các công cụ và hệ thống đánh giá tích hợp (CAF) cho một bộ dữ liệu chất lượng cao để so sánh về điều kiện làm việc và lao động tại các nhà máy mà tất cả các bên liên quan có thể sử dụng. Điều này làm tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, giảm nhu cầu đánh giá (kiểm toán) trách nhiệm xã hội và cuối cùng cho phép người dùng triển khai các nguồn lực để cải thiện điều kiện làm việc và lao động.

Với việc trở thành đơn vị thẩm định chính thức, OneStep đủ chức năng thực hiện các cuộc thẩm định của SLCP.

Chi tiết đặt lịch thẩm định. Xin mời liên hệ TẠI ĐÂY