Chuyển tới nội dung

Điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam

Điều kiện gia nhập công đoàn Việt Nam

Đây là nội dung nổi bật tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  • Theo đó, người Việt Nam không phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng được gia nhập Công đoàn Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:
    Là người làm công hưởng lương trong các đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc người Việt Nam lao động tự do hợp pháp;
  • Tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  • Tự nguyện sinh hoạt trong một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định.
    Ngoài ra, Điều lệ cũng quy định khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người nước ngoài lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/02/2020.

Tham khảo nội dung chi tiết của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) tại:

Nguồn: TVPL