Chuyển tới nội dung

Higg FEM

Mô-đun Môi trường Cơ sở Higg (Higg FEM) là một công cụ đánh giá tính bền vững nhằm chuẩn hóa cách đo lường và đánh giá hiệu quả giảm thiểu tác động môi trường của các cơ sở theo từng năm dựa vào 7 mục đánh giá về Hệ thống quản lý môi trường; Năng lượng và khí nhà kính; Nước sạch; Nước thải; Khí thải; Rác thải và Quản lý hóa chất.

Các dịch vụ OneStep cung cấp cho Higg FEM: Xác minh