Chuyển tới nội dung

Nguyễn Quang Thành

Tư vấn / Đánh giá viên

Ông Nguyễn Quang Thành là chuyên viên tư vấn của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ông phụ trách thực hiện các cuộc đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và luật lao động cho khách hàng tại Việt Nam.

Quang Thành tham gia OneStep năm 2018, trước đó ông từng làm việc với vị trí cán bộ tuân thủ trách nhiệm xã hội tại Công ty Hansoll Vina. Ông là là đánh giá viên được phê chuẩn bởi Under Armour (UA), Fair Labor Association (FLA), Sumerra và các khách hàng khác. Ông cũng là là xác minh viên của SLCP (FSLM).

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Quang Thành có kiến thức sâu rộng về luật lao động Việt Nam, an ninh chống khủng bố, các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường của Việt Nam. Ông từng tham gia các khóa đào tạo về an toàn lao động do Better Work Việt Nam và Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Bình Dương tổ chức. Quang Thành tốt nghiệp cử nhân Quản lý Công nghiệp tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2016.