Chuyển tới nội dung

OneStep thực hiện dự án đánh giá
trực tuyến cho American Eagle Outfitters

OneStep thực hiện dự án đánh giá trực tuyến cho American Eagle Outfitters

Nhìn lại nửa đầu năm 2020, thế giới đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề toàn cầu tác động đến sức khỏe con người, xã hội, nền kinh tế, giáo dục, môi trường, v.v. Đại dịch Covid-19 được coi là một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng và vẫn đang xảy ra ở một số quốc gia cũng như các châu lục cho đến nay.

Theo một số nghiên cứu công khai, Covid-19 lây lan chủ yếu khi mọi người tiếp xúc gần, chẳng hạn như: bắt tay, ho, hắt hơi, v.v. Do đó, các biện pháp phòng ngừa khác nhau đã được áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này, bao gồm cả sự giãn cách xã hội. Áp dụng giãn cách xã hội là một trong những biện pháp phòng chống Covid-19 đầu tiên tại các nhà máy sản xuất.

Do đó, American Eagle Outfitters (AEO) đã quyết định triển khai dự án đánh giá trực tuyến (online audit) cho một số nhà máy ở Việt Nam để đánh giá những biện pháp phòng ngừa Covid 19 được áp dụng cho người lao động, khách tham quan và nhà thầu phụ trong nhà máy. Và đối với Onestep Việt Nam, đây là một vinh dự lớn khi trở thành đối tác thực hiện chương trình này cho các nhà máy của AEO tại Việt Nam. Đây cũng được biết đến là một dự án đánh giá trực tuyến đầu tiên của AEO thực hiện tại Việt Nam cho đến nay.