Chuyển tới nội dung

OneStepVietnam tổ chức khóa đào tạo Luật lao động 2019

OneStepVietnam tổ chức khóa đào tạo Cập nhật Luật Lao động 2019 – Các thay đổi và giải pháp cho doanh nghiệp

Mục tiêu và lợi ích nhận được sau khóa đào tạo

– Hiểu đúng nội dung các điểm mới, điểm khác biệt giữa Bộ Luật Lao Động 2012 và 2019

– Vận dụng linh hoạt, đúng đối tượng và đảm bảo tuân thủ Pháp luật lao động

– Thực hiện và duy trì hệ thống HR và CSR

Đối tượng nào nên tham gia khóa đào tạo?

– Các kiểm toán viên trách nhiệm xã hội, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, trưởng phòng nhân sự, nhân viên phụ trách việc tuân thủ trách nhiệm xã hội, nhân sưn trong nhà máy, Ban An toàn Lao Động.

– Các bạn sinh viên mới ra trường và những người không chuyên về nhân sự nhưng có mong muốn cập nhật, hiểu biết về pháp luật lao động.

Giảng viên

Giảng viên đào tạo là ông Nguyễn Văn Hạnh và Bà Nguyễn Thị Minh Tâm đã có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trính đánh giá và tư vấn về luật lao động Việt Nam.

Phương pháp đào tạo

Giới thiệu tổng quan, chia sẻ và tư vấn tình huống cụ thể, tư vấn kỹ năng vận dụng linh hoạt pháp luật, tư vấn giải pháp cho các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo

– Tuyển dụng và các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, quan hệ lao động

– Học nghề, tập nghề và thương lượng tập thể

– Nội quy lao động, xử lý kỷ luật lao động

– Tiền lương, phúc lợi bắt buộc, hình thức trả lương và lương làm thêm giờ

– Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi

– Chính sách lao động nữ và các yêu cầu khác

Bạn muốn tham gia khóa đào tạo – Vui lòng đăng ký tại biểu mẫu bên dưới