Chuyển tới nội dung

Under Armour thông báo COO và CXO mới

Under Armour thông báo COO và CXO mới

Under Armour, Inc. hôm nay thông báo rằng Colin Browne đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (COO) và Paul Fipps đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trải nghiệm (CXO), một vị trí mới được bổ nhiệm. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, cả hai vị trí sẽ báo cáo trực tiếp với Chủ tịch và Giám đốc điều hành Patrik Frisk.

Colin Browne – Giám đốc điều hành (COO)

Là COO, Browne chịu trách nhiệm về chuỗi cung ứng và hoạt động tìm nguồn cung ứng của công ty, lập kế hoạch nhu cầu, phân phối, công nghệ thông tin, quản lý quy trình kinh doanh, bất động sản của công ty, bảo vệ tài sản và tính bền vững. Browne trước đây từng là Giám đốc chuỗi cung ứng của công ty từ năm 2017 đến năm 2020, chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động toàn cầu liên quan đến tìm nguồn cung ứng sản phẩm và hậu cần sau khi gia nhập vào năm 2016 với tư cách là Chủ tịch của Nguồn cung ứng toàn cầu.

Paul Fipps – Giám đốc Trải nghiệm (CXO)

Là CXO, Fipps chịu trách nhiệm về trải nghiệm tiêu dùng và chiến lược kỹ thuật số tổng thể của công ty bao gồm kinh doanh bán lẻ và thương mại điện tử toàn cầu, nền tảng Connected Fitness, công nghệ phần mềm, quản lý quan hệ khách hàng, hiệu suất con người và chức năng khoa học dữ liệu. Trước đây, ông từng là Giám đốc kỹ thuật số từ năm 2018 đến năm 2020, chịu trách nhiệm về Thương mại điện tử toàn cầu, các sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ phần mềm, đầu tư công nghệ quy mô lớn và kinh doanh Connected Fitness, và là Giám đốc Công nghệ từ năm 2017 đến 2018, chịu trách nhiệm giám sát tất cả các ứng dụng web và di động, kỹ thuật và công nghệ thông tin của công ty. Trước vai trò này, ông từng là Giám đốc Thông tin và Phó Chủ tịch Điều hành Toàn cầu của công ty sau khi gia nhập Under Armour năm 2014 với tư cách là Phó Chủ tịch Cấp cao về Hoạt động Toàn cầu.

Nguồn: Under Armour