Chuyển tới nội dung

Fair Wage

Mạng lưới tiền lương công bằng đã được tạo ra theo sáng kiến của Daniel Vaughan-Whitehead và Auret van Heerden. Quyết định thành lập Mạng lưới tiền lương công bằng được đưa ra nhân dịp hội nghị tiền lương công bằng đầu tiên, được tổ chức tại Washington vào ngày 26 tháng 10 năm 2009. Sáng kiến này nhằm mục đích làm cho các hoạt động tiền lương tiến triển theo chuỗi cung ứng toàn cầu, bằng cách đảm bảo sự gắn kết cần thiết trong khu vực tiền lương và giúp liên kết phương pháp tiền lương công bằng được đề xuất liên quan đến tất cả các sáng kiến tiền lương ở cấp quốc tế và quốc gia. (Nguồn: Fair Wage Network)

Các dịch vụ OneStep cung cấp cho Fair Wage Network: Khảo sát, Đào tạo