Chuyển tới nội dung

Hồ Lê Hà Uyên

Chuyên viên Hành chính

Hồ Lê Hà Uyên là chuyên viên hành chính và trợ lý chuyên môn của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện việc liên hệ tư vấn đánh giá về CSR và luật lao động tại Việt Nam.

Hà Uyên tham gia OneStep vào tháng 6 năm 2023. Cô ấy đã từng là nhân viên sự kiện cho Công ty Quảng Cáo Nam Bình và nhân viên văn phòng của Công ty Smartland. Trước khi trở thành thành viên của OneStep, cô cũng có thời gian là nhân viên tại TDCX Thái Lan.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh quốc tế của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.