Chuyển tới nội dung

Nguyễn Thị Mai Trâm

Kế toán trưởng

Cô Nguyễn Thị Mai Trâm là Kế toán trưởng của chúng tôi tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Trâm là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Trâm gia nhập OneStepVietnam vào tháng 5 năm 2021.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Mai Trâm tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.