Nguyễn Văn Hạnh

Quản lý chuyên môn

Nguyễn Văn Hạnh là chuyên viên tư vấn cao cấp làm việc tại văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, ông phụ trách thực hiện các cuộc đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh chống khủng bố cho khách hàng tại các nhà máy ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á như là Campuchia, Myanmar. Ông cũng phụ trách quản lý và giám sát các hoạt động và dịch vụ của OneStep. Trước khi gia nhập OneStep năm 2017, ông đã từng có kinh nghiệm làm việc 4 năm với vị trí kiểm toán cao cấp tại công ty Underwriters Laboratories (UL), 3 năm kinh nghiệm với vị trí trưởng nhóm về tư vấn và giám sát HSE tại công ty Eurofins SKHD Co., Ltd và một năm kinh nghiệm với vị trí kỹ thuật viên cho công việc đầu tiên tại Công ty Môi Trường Đô Thị Xanh. Ông có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đánh giá, tư vấn, huấn luyện về trách nhiệm xã hội và an ninh chống khủng bố cho các khách hàng tại Mỹ và Châu Âu; nghiên cứu và cập nhật Luật Việt Nam, Campuchia, Myanmar.

Các chứng nhận chuyên nghiệp

Ông Hạnh là đánh giá viên được chứng nhận cho các khách hàng và tiêu chuẩn như SA8000, NIKE, Under Armour, Wal-Mart, Disney, McDonald’s, Amazon, EICC, IKEA, ZARA, SMETA, CARTER, FLA, Haddad, Sumerra… Ông Hạnh có bằng Thạc sỹ Kỹ thuật của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.