Chuyển tới nội dung

Parley for the Oceans

Parley for the Oceans, được thành lập vào năm 2012 bởi Cyrill Gutsch, là một tổ chức môi trường phi lợi nhuận chuyên bảo tồn các đại dương. Trọng tâm chính của tổ chức này là bảo vệ các đại dương khỏi các sự ô nhi khác nhau.

Mạng lưới Dọn dẹp Toàn cầu của Parley hoạt động trên toàn thế giới, thực hiện hành động trực tiếp chống ô nhiễm nhựa biển, phát triển các chương trình giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng tái chế.

Các dịch vụ OneStep cung cấp cho Parley for the Oceans: Đánh giá