Chuyển tới nội dung

Sumerra

Sumerra được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của Nhãn hàng, Nhà máy, Các bên được cấp phép và các Hiệp hội khác đang nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc và giảm thiểu rủi ro trên toàn thế giới. Nền tảng của công ty là niềm tin rằng mọi công nhân trong một nhà máy nên được đối xử công bằng trong khi làm việc trong điều kiện an toàn. Ngoài ra, môi trường xung quanh và cộng đồng nên được giữ sạch sẽ và lành mạnh. 

Mục tiêu của Sumerra, nhằm tăng cường các hệ thống và chương trình quản lý nhằm thúc đẩy đối xử công bằng với người lao động, sức khỏe & an toàn của người lao động và quản lý môi trường thông qua giáo dục, trách nhiệm và hợp tác. (Nguồn: Wikipedia)

Các dịch vụ OneStep cung cấp cho Sumerra: Đánh giá.