Chuyển tới nội dung

Environmental Resources Management

ERM là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về môi trường, sức khỏe, an toàn, rủi ro, dịch vụ tư vấn xã hội và các dịch vụ liên quan đến tính bền vững. ERM có hơn 5.000 người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ làm việc trong số hơn 160 văn phòng.

Công ty đã làm việc với nhiều công ty thuộc Global Fortune 500 để cung cấp các giải pháp sáng tạo cho doanh nghiệp và các khách hàng chính phủ được chọn giúp họ hiểu và quản lý các thách thức bền vững mà thế giới đang ngày càng phải đối mặt.

Trong gần 50 năm, ERM đã làm việc với các khách hàng trên khắp thế giới và trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để giúp họ hiểu và quản lý các tác động môi trường, sức khỏe, an toàn, rủi ro và xã hội của họ. Các lĩnh vực chính mà ERM phục vụ bao gồm Dầu khí, Khai thác, Điện và Sản xuất, Hóa chất và Dược phẩm. (Nguồn: ERM’s website)

Các dịch vụ OneStep cung cấp cho ERM: Đánh giá.